29 05 2013

Türkiye Solu, Kürt Solu ve Yolun Sonu / Levent Yakış

   Yüzeyde tanık olduğumuz bütün bu gerilim ve çekişmeye rağmen bu iki aktör, AKP ve PKK, bütün kritik tarihsel eşiklerde doğrudan ya da dolaylı yoldan birbirlerini besleyip güçlendiren bir tutum takınmaktan geri durmadılar. Türkiye’nin son on yılını ABD ile birlikte bu örtülü (derin!) ittifak biçimlendirdi dersek, abartmış olmayız. Bugün çözüm süreciyle gerçekleşen, bu örtülü dayanışmanın alenileştirilmesidir. Artık, aralarındaki çelişkiler iyice geri plana çekilmiştir. 27.05.2013 Sosyalist Kürtlerin Türkiye sosyalist solunun ana akımlarından koparak Kürt Solu adı verilen ayrı örgütlenmelere yönelmelerinin tarihi 70’li yıllara dek geri gider. Bu kopuşun nedenleri ve devrimci mücadeleye etkileri sol saflarda çok tartışılmıştır. Ancak, ayrılıktan esas olarak Türkiye solunun sorumlu olduğu;Türk sosyalistlerin Kemalizmin etkisinde kalarak Kürtlerden gelen taleplere duyarsız kalmasının ayrılığı zorunlu kıldığı tezi bugün neredeyse genel geçer kabul görmektedir. Oysa, bu tez, özellikle kopuşun gerçekleştiği 70’li yıllar baz alındığında gerçekliğe uygun düşmemektedir. Kuşkusuz, daha önceki dönemlerde, hatta 60’lı yıllara dek Türkiye solunun Kürt meselesinde bariz bir suskunluk içinde bulunduğunu hepimiz biliyoruz ama 60’lı yıllardan itibaren bu ketum tutum hızla terk edilmiştir.   TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE SUSKUNLUĞUN NEDENLERİ Cumhuriyetin kuruluş döneminde gerçekleşen Kürt isyanları karşısında sosyalist solun sessiz kalması hatta devletten yana bir tutum takınmasında, solun Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş şartlarına ve kurucu ilkelerine dönük duygu ve düşüncelerinin ön... Devamı

29 05 2013

BARIŞ VE DEMOKRASİ KONFERANSI 1,2 / İrfan AKTAN

  İlki Ankara’da gerçekleştirilen ve “4’lü Konferans” olarak bilinen Demokrasi ve Barış Konferansı 400’e yakın kişinin katılımıyla devam ediyor. İlk gün genel bir oturumun ardından üç ayrı gruba ayrılan katılımcılar, bugün akşam açıklanacak olan bir sonuç bildirgesini hazırlamak üzere gün boyunca çalıştı. “Hakikat, Yüzleşme ve Adalet”, “Hukuk, Yol Temizliği ve Yeni Anayasa” ile “Müzakere sürecinde barışın toplumsallaştırılması ve demokratik siyaset” başlıkları altında basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantılarda, barışın kalıcılaştırılması için yapılması gerekenler tartışıldı. Konferansta yapılan konuşmalarda, hükümet ve PKK lideri Abdullah Öcalan arasında müzakerelerin devam ettiği, bu çerçevede her iki tarafın somut bazı adımlar atmayı gerekli gördüğü bir dönemde, geleceğin inşasının konuşulmasının bir zaruret olduğunda herkes hemfikir gibi görünüyor. BDP Eş Genel Başkanı Gültan Kışanak’ın konferanstaki konuşmasında ısrarla altını çizdiği gibi Öcalan-devlet görüşmelerinde şu ana kadar mutabık kalınan başlıklar, spekülasyona açık küçük bazı hususlar dışında kamuoyuyla paylaşıldı. Kürt hareketinin talepleri, devletin kırmızı çizgileri, AKP’nin ve PKK’nin stratejisi zamanla daha da netleşecek. Fakat tüm bu unsurların netleşmesi veya somutlaştırılması tam da Demokrasi ve Barış Konferansı’na katılan 400’e yakın katılımcının ortaklaşacağı sonuç bildirgesine yansıyacak değerlendirmelere göre de şekilleneceğe benziyor. Aynı şekilde müzakerelerde devletin kabul ettiği adımları istenen düzeyde atması için de barış, adalet ve özgürlük talep eden kesimlerin sesini dah... Devamı